AI-satsning skapar digital tillgänglighet

AI for Accessibility är ett banbrytande initiativ för att revolutionera digital tillgänglighet för de 161 miljoner blinda och synskadade globalt.

– Vårt AI-baserade webbläsarverktyg kommer att möjliggöra en oöverträffad internetupplevelse genom röststyrning och pekgester. Detta kommer att bryta ner barriärerna till de 98% av webbplatser som idag saknar fullständig tillgänglighet, säger Björn Söderberg som leder utvecklingen. Björn är VD och Tech Lead på en av Thincs entreprenörsdrivna byråer och säkerställer att verktyget möter slutanvändarnas behov genom avancerad teknik som Google Gemini AI och värdefull input från både Sveriges Synskadades Riksförbund och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Den AI-drivna webbläsaren kommer att kunna läsa och sammanfatta webbplatsinnehåll, assistera med att fylla i formulär, utföra sökningar och slutföra vardagliga uppgifter såsom online-shopping eller bokning av tjänster. Dessutom kommer den att fungera på vilket språk som helst, vilket avsevärt utökar det tillgängliga digitala landskapet – globalt.

Användargränssnittet för webbläsaren ska naturligtvis vara anpassat för enkelhet, med stora knappar för väsentliga kommandon. En MVP, alltså det första produktsläppet, kommer att innehålla funktionalitet som att sammanfatta innehåll, tillhandahålla kontaktinformation och föreslå relevanta frågor baserat på webbplatsens innehåll. AI for Accessibility strävar efter att demokratisera tillgången till digitala tjänster och säkerställer att det synskadade samhället kan navigera den digitala världen lättare och mer självständigt.

– Vi står inför en enorm outnyttjad marknad och en chans att göra en verklig social skillnad, avslutar Björn.