Framgångsmodellen som behåller entreprenörerna

Att driva ett mindre konsultbolag inom kommunikation är en näst intill omöjlig utmaning i dagens marknad där tillgång till kompetens är en skalfråga. Men Thinc har hittat en modell som skapar tillväxt och samtidigt behåller entreprenörsandan.

Thinc Collective är en kommunikationsbyråkoncern som vuxit från ett enda bolag till 16 sedan 2005, var och en ledd av drivna entreprenörer. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster och blev 2022 den första helt svenskägda kommunikationsbyrån på börsen.

Koncernen har en unik expansionsmodell, känd som 25+24+21-procentsmodellen, som stödjer entreprenörskap och flexibilitet. Det börjar med att förvärva 25% av ett bolag till ett värde under marknadspriset, med möjlighet till backning. Senare kan ytterligare 24% köpas baserat på nuvarande marknadsvärde. Slutligen kan entreprenörerna bli delägare i hela koncernen genom att växla in de återstående 21%.

Entreprenörskraften behålls och ett incitament för delägarna byggs in på lång sikt. En modell som låter entreprenörskapet och flexibiliteten vara själva motorn i maskineriet och som fått koncernen att växa trots en tuffare marknad.

Lena F Stenberg driver ett av entreprenörsföretagen som funnits med sedan 2017: 

– Thincs affärsmodell attraherade oss av den anledningen att de låter entreprenörer få vara det fullt ut.

Lena menar att det finns en enorm kraft i att befinna sig i ett sammanhang där man verkligen kan fortsätta driva sitt företag men samtidigt ha tillgång till kompetens från alla de andra byråerna.

– Thinckoncernen innebär att vi sitter under samma tak och har stöttning och driv från alla systerföretag. Det är klart att jag vill att det ska gå bra för just min byrå men jag vill ju också att det ska gå bra för alla andra i koncernen. Och tillsammans har vi mer kraft, kan ta större uppdrag och vågar mer.