Future Value 

Kvalificerad rekrytering och interim management inom ekonomisegmentet i Stockholm.

Kund
Future Value AB

Uppdrag
Utveckling av ny webbplats

 

Bakgrund och förutsättningar

Future Value är ett högt specialiserat rekryteringsföretag. Man arbetar endast med ekonomer och främst med företag i Stockholmsregionen och tillsätter både fasta tjänster och interimsuppdrag på konsultbasis. Man hanterar alla kompetenser på ekonomisidan.
Företaget har ett, på flera sätt, annorlunda arbetssätt i jämförelse med många konkurrenter. Bland annat arbetar Future Value relationsbaserat, gärna extremt nära sina kandidater och konsulter, stöder dem i karriären och följer deras utveckling även när de inte söker nya uppdrag. Detta kommer man att renodla alltmer, både som arbetssätt och i sin kommunikation.

Uppdrag och lösning

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny webbplats för Future Value. Det handlade dels om en allmän uppdatering och att skapa mer visuell impact, men också om att låta företagets egen syn på kandidaters och konsulters värde genomsyra hela upplägget. 

Därför valde vi i samråd med kunden att rikta i princip all kommunikation på webbplatsen mot kandidater och konsulter, inte mot kundföretag.  Här finns de förväntade rekryteringsannonserna, men också mycket läsvärt som fokuserar på Future Values sätt att arbeta. Mer kommer att tillkomma under det fortsatta arbetet med sajten.

Grafiskt använde vi oss av rörliga bilder och enkla animeringar för att ge sidan samma dynamiska känsla som företaget bakom.