Saps Service Management AB

Kund
Saps Service Management AB

Uppdrag
Heltäckande ansvar för marknadsföring samt extern och intern information.

Utmaning

Saps är ett expansivt service management-företag med verksamhet över hela landet. Deras erbjudande kan enklast sammanfattas med att de hjälper företag och offentliga aktörer med det mesta som ligger utanför deras kärnverksamheter, t ex skötsel av fastigheter och utemiljöer, kontorstjänster, underhåll och service av teknisk utrustning med mera.
Vår historia med Saps går mer än ett årtionde tillbaka, och genom åren har samarbetet utvecklats till ett förtroendefullt partnerskap där vi har helhetsansvar för företagets externa och interna kommunikation samt marknadsföring.

Lösning

Saps är ett idé- och visionsdrivet företag, med stark kultur kring och tankar om vad som utgör god service och väl definierade utvecklingsmål. Det finns en stark vilja att hålla personalen informerad och entusiasmerad och att se till att nyanställda skolas in i företagskulturen. Detta har gjort att vi arbetat mycket med att formulera och gestalta vision, ideologi, tagit fram material för internkommunikation och employer branding, plus webb och annat marknadsföringsmaterial. På det sättet har vi kunnat bidra långsiktigt till företagets ideologi och självbild. På basis av det gör vi löpande insatser, från stöd till ledningens interna kommunikation och upplägg för aktiviteter i sociala medier till konventionella marknadsföringsinsatser. 

Resultat

Vårt långa samarbete med Saps Service Management har byggt upp ett stort ömsesidigt förtroendekapital och gett oss djupa kunskaper om företaget och verksamheten. Detta hjälper oss arbeta snabbt och kostnadseffektivt och lämna proaktiva bidrag till arbetat med att förverkliga Saps visioner. Vi uppskattar partnerskapet mycket och ser fram mot nya utmaningar.