Sociala medier

Varför sociala medier bör ta mer plats i din kommunikationsstrategi

19 augusti 2022

Sociala medier

Varför sociala medier bör ta mer plats i din kommunikationsstrategi SOCIALA MEDIER Idag konsumerar vi i snitt 7 timmar av medieinnehåll per person per dag och medietiden fortsätter öka. Vi konsumerar inte bara fler typer av medier utan även fler gånger per dag. Från några få tillfällen per dag till ett nästan konstant konsumerande. Och […]