Investor relations

Kvartalsrapport 2 :

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT +20% (PROFORMA) MED FÖRBÄTTRADE NETTOMARGINALER

 

Thinc Jetty collective är noterad på Spotlight Stock Market

Sedan november 2018 är Thinc Jetty Collective AB noterade på Spotlight Stock Market.
Thinc Jetty Collective handlas under kortnamn THINC och ISIN-kod SE0011644392

Fyra goda skäl att investera i Jetty.

Jetty är sedan 2011 ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang som Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms stad.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart.

Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av stödet som Jetty levererar. Konkurrensen är låg och Jetty ligger tekniskt och användarmässigt i framkant.

Den nya generationen av Jetty, som lanserades i sin första version i december 2017 och som nu vidareutvecklats, har tagits emot mycket väl av marknaden. Orderingången har ökat med över 700 % under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017. Av första halvårets orderingång utgör återkommande intäkter ca 65 %, och projektintäkter återstående 35 %.

Interested in the company and English speaking?

Please contact our CEO Jens Ålander directly for further information.
jens.alander@jetty.se

747,544

Sedan starten har systemet använts i 747 544 timmar.

50,093

programstarter har hanterats i Jetty sedan starten

2

En genomsnittlig användare i Jetty arbetar 2 veckor heltid per år.

Två blir en

2009 bildas Nowa genom en fusion av bolaget Mediebyrån Kommunikation, Kom Loss och Alsterlund.

2011 grundas Jetty AB för att lösa återkommande och strukturella informationsutmaningar i evenemangsindustrin.

2021 förvärvar Jetty Nowa och bildar kommunikations- och IT-koncernen Thinc Jetty Collective AB.

Nyckeltal                   Jan-juni 2021 Proforma

Summa intäkter 74 793 TKR
Rörelseresultat – 4 143 TKR
Periodens resultat – 3 385 TKR

Vision

Koncernens vision är att bli en naturlig hub för
kommunikations-, och ledningshjälp i frågor in och ut
ur Norden.

Mission

Vi mixar kunskap med kreativitet, teknik,
problemlösande och innovation. Det ger banbrytande
lösningar. Då skapar vi affärsnytta åt våra uppdragsgivare.