THINC COLLECTIVE HAR FÖRVÄRVAT 35 PROCENT AV AKTIERNA I SAFIR OCH ERHÅLLER OPTION ATT FÖRVÄRVA YTTERLIGARE 35 PROCENT

1 februari 2023

Thinc Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har ingått aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med ägarna i SAFIRAB AB (”SAFIR”) avseende förvärv av 35 procent av de utestående aktier i SAFIRAB med tillträde 1 februari 2023 (”Tillträdesdagen”). Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i SAFIR uppgår till 8,75 msek på skuldfri basis, samt […]

Nowa Kommunikation vinner åter upphandling, Kammarkollegiet väljer att förlänga avtalet – uppdraget uppskattas av Kammarkollegiet till ca 170 MSEK årligen i försäljningsvärde.

31 januari 2023

Kammarkollegiet väljer att förlänga ramavtalet för Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande kommunikations- och mediebyråuppdrag. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. Uppdraget innefattar platsannonser/kungörelser och kampanjer och löper över två år med möjlighet till förlängning om […]

THINC COLLECTIVE FÖRVÄRVAR 20 PROCENT AV AKTIERNA I FABULEUX AB

30 januari 2023

Thinc Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har ingått aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med ägarna till Fabuleux AB (”FAB”) avseende 20 procent av samtliga aktier i FAB. Aktieöverlåtelsen har verkställts i samband med Avtalets ingående. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i FAB uppgår tentativt till kontant 0,6 msek + tilläggsköpeskilling baserad […]

CONTEXT MEDIA NOMINERADE TILL ÅRETS BYRÅ 2023 I KATEGORIN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSBYRÅ

18 januari 2023

  En av byråerna i Thinc Collective, Context Media AB är på nytt nominerade till Årets Byrå i kategorin Medie- och kommunikationsbyrå. Vinnaren i Årets Byrå utses i februari och hålls av Regi. – Att bli nominerad till Årets Byrå är ett kvitto på att kunderna gillar det vi gör och stärker vår idé att […]

THINC COLLECTIVE AVSER ATT FÖRVÄRVA 35 PROCENT AV AKTIERNA I SAFIR COMMUNICATION

9 januari 2023

Thinc Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har ingått en avsiktsförklaring med ägarna i SAFIRAB AB (”SAFIR”) om förvärv av 35 procent av de utestående aktierna i SAFIR. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i SAFIR uppgår tentativt till 8,75 msek på skuldfri basis, samt en tilläggsköpeskilling baserad på resultatutfallet […]

THINC COLLECTIVE AVSER ATT FÖRVÄRVA 20 PROCENT AV AKTIERNA I FABULEUX AB

19 december 2022

Thinc Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har ingått en överenskommelse med ägarna i Fabuleux AB (”FAB”) om förvärv av 20 procent av de utestående aktier i FAB. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i FAB uppgår tentativt till kontant 0,6 msek + tilläggsköpeskilling baserad på resultatutfallet 2023. Dessutom erhåller […]

Thinc Jetty Collective (publ) genomför namnbyte till Thinc Collective(publ)

19 december 2022

På extra bolagsstämman den 9 december 2022 beslutades bl.a. att Thinc Jetty Collective AB (publ) skulle byta företagnamn till Thinc Collective AB (publ) (”Thinc”). Bolaget har nu genomfört namnbytet. Thinc Collective är listat på Spotlight Stock Market. Aktienamn Thinc Jetty ändras till Thinc. Kortnamn (THINC), ISIN och FISN är oförändrade. Bolagets aktie kommer att handlas […]

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

9 december 2022

Okategoriserade

REGULATORY Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram. Stämman beslutade om: godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB. om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission av 10 000 000 teckningsoptioner […]

Thinc Jetty Collective presenterar på Stora Aktiedagen Stockholm den 30:e november

22 november 2022

Lär känna Thinc Jetty Collective AB. Den snabbväxande kommunikationskoncernen går igenom senaste kvartalsrapporten och förklarar varför koncernen kommer stå sig stark i en lågkonjuktur. På aktiedagen har du möjlighet att sätta dig in i bolaget, de senaste nyheterna och ställa frågor. Den 30/11 klockan 11:00 medverkar Thinc Jetty Collective på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen. Thomas Lindström, […]

STABIL UNDERLIGGANDE UTVECKLING OCH HÖG TILLVÄXT

18 november 2022

TREDJE KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022, KONCERNEN • Nettoomsättningen uppgick till 64 547 tkr (22 963 tkr), vilket motsvarar en ökning om 181%. • Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 156% till 12 209 tkr (4 765 tkr) • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 258 tkr (-230 tkr) • EBITDA – marginalen förbättrades till 0,4% […]