Magnus Götenfelt ny CFO på Thinc Jetty Collective

6 september 2022

  Magnus Götenfelt har utsetts till ny CFO på Thinc Jetty Collective AB. Hans Jacobsson idag både styrelseordförande och CFO, övergår därmed renodlat till rollen som arbetande styrelseordförande för Thinc Jetty Collective AB. Magnus Götenfelt har gedigen erfarenhet inom redovisning och finans efter en lång karriär inom PwC som revisor och rådgivare. Magnus har idag […]

Analysguiden analys: Hög tillväxt och förbättrade marginaler i kvartalet

2 september 2022

Analysguiden: ”Thinc Jetty Collective påvisade en stark tillväxt med stigande marginaler och en hög orderingång bäddar för ett fortsatt starkt H2. Analysguiden ser potential i aktien.” För fullständig analys, klicka här

Carlsquare analysuppdatering kv2 2022: Starkt första halvår med goda utsikter framåt

2 september 2022

Carlsquare: ”Thinc Jetty-koncernen ökade sina intäkter med 16 procent mer än vi hade förutspått i kv2 2022. Den redovisade vinsten blev dock bara omkring hälften så stor som vår prognos. Utsikterna inför andra halvåret 2022 är ljusa, baserat på vad den tämligen nya företagsgruppen har presterat hittills. Vi ändrar vår riktkurs till 0,91 kronor per […]

INTERVJU MED DIREKT STUDIOS – VÅR KONCERNCHEF, ANDERS WALLQVIST, INTERVJUAS EFTER HALVÅRSRAPPORT

2 september 2022

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT +20% (PROFORMA) MED FÖRBÄTTRADE NETTOMARGINALER

31 augusti 2022

Okategoriserade

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2022, KONCERNEN • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 91 428 tkr (40 423 tkr), vilket motsvarar en ökning om 126%.  • Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 208% till 20 536 tkr (6 671 tkr)  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 3 032 tkr (818 tkr)  • EBITDA – […]

Context Media AB vinner upphandling– uppdraget värderas till 45 MSEK över tre år.

22 juni 2022

Thinc-bolaget Context Media skall teckna avtal med en kund inom transportsektorn för mediebyråuppdrag. Avtalet innefattar mediestrategi och medieförmedling och löper över tre år med möjlighet till ytterligare 36 optionsmånader. Avtalet uppskattas till ett värde av 45 MSEK sett över tre år med där den beräknade takvolymen är 60 MSEK. Kunden garanterar inga volymer. Avtal kommer […]

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022 I THINC JETTY COLLECTIVE AB (publ)

9 juni 2022

Till ordförande för stämman valdes Hans Jacobsson Vid stämman var 72 022 842 aktier av totalt 154 598 380 aktier representerade vilket motsvaras av ca 46,6% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor […]

Thinc Jetty Collectives CEO Anders Wallqvist berättar om koncernens kraftiga tillväxt och nya finansiella målsättningar på Carlsquares investerardag den 2 juni.

7 juni 2022

Tillväxt och lönsamhet var temat för Carlsquares investerardag den 2 juni. Här kommer presentationen där vår koncern VD Anders Wallqvist berättade om koncernens kraftiga tillväxt och nya finansiella målsättningar. Carlsquare Investerardag 2022-06-02

THINC JETTY COLLECTIVE – STYRELSEORDFÖRANDE, LEDAMÖTER OCH COO UTNYTTJAR KÖPOPTIONER FÖR ATT KÖPA AKTIER

31 maj 2022

Thinc Jetty Collectives styrelseordförande Hans Jacobsson, ledamöter Stefan Winström och Gabrielle Helmer samt COO Thomas Lindström har exekverat sedan tidigare utställd köpoption 2019 och köpt totalt 10 201 803aktier av grundaren Rune Nordström enligt följande fördelning:   Hans Jacobsson med närstående och via bolag            4 311 000 aktier Stefan Winström                   […]

Inbjudan: Thinc Jetty Collective på Carlsquares investerardag

30 maj 2022

Pressreleaser

              Tillväxt och lönsamhet är temat för Carlsquares investerardag den 2 juni. Välkommen att lyssna på kommunikationsbyråkoncernen Thinc Jetty Collectives CEO Anders Wallqvist som berättar om koncernens kraftiga tillväxt och nya finansiella målsättningar. Deltagande är kostnadsfritt och kan ske på plats i Stockholm eller via länk. Carlsquares analys av […]