Årsredovisning 2021 Thinc Jetty Collective AB (publ)

Idag tisdagen den 10/5 2022 publicerar Thinc Jetty Collective AB (publ) årsredovisningen för 2021

Klicka här för att ladda ner TJC Årsredovisning 2021

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se