Delårsrapport för Jetty AB, 1 juli – 30 september 2019

Jetty AB ökar omsättningen i tredje kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgick till 502 tkr, jämfört med 247 tkr samma period året före. Detta innebär en ökning av omsättningen med 103 %. Samtliga intäkter under kvartal tre 2019 bestod av återkommande abonnemangsintäkter. Resultatet under kvartal tre 2019 uppgick till –2 310 tkr jämfört med -1 975 tkr för motsvarande period år 2018. Detta beror på den verksamhet som koncernen etablerade i USA under kvartalet. 

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2019, Koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 502 tkr (247)
  • Nettoomsättningen uppgick till 502 tkr (247)
  • Rörelseresultatet före skatt uppgick till -2 310 tkr (-1 975)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 310 tkr (-1 975)
  • Kassaflödet* från den löpande verksamheten uppgick till -2 256 tkr (-2 813)

* 2017 och 2018 har bolaget investerat kapital och energi i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering som Jetty släppte i mitten på januari 2019 belastar investeringar i mjukvaruutveckling bolagets kassaflöde i betydligt lägre utsträckning. 

1 januari – 30 september 2019, Koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 659 tkr (966)
  • Rörelseresultatet före skatt uppgick till -7 581 tkr (-7 932)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7 581 tkr (-7 932)
  • Kassaflödet* från den löpande verksamheten uppgick till -7 298 tkr (-7 209)

* 2017 och 2018 har bolaget investerat kapital och energi i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering som Jetty släppte i mitten på januari 2019 belastar investeringar i mjukvaruutveckling bolagets kassaflöde i betydligt lägre utsträckning. 

Viktiga händelser 1 juli – 30 september 2019 

Koncernredovisning

Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. På grund av detta övergår Jetty AB från och med denna rapport till koncernredovisning.

Företrädesemissionen fulltecknad

Den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som Jetty AB inledde måndagen den 24 juni avslutades den 10 juli 2019. Emissionen tecknades till 100 % och tillförde bolaget cirka 6,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 71 % med stöd av teckningsrätter och 29 % tecknades utan företräde. Tilldelning skedde i enlighet med de principer som angivits i Memorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 juni 2019.

Sammantaget tillfördes Bolaget cirka 6,4 MSEK genom Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader om cirka 200 000 SEK, tidigare beräknat till cirka 500 000 SEK. Antalet aktier ökade i och med detta från 6 434 261 stycken. till 12 868 522 stycken. Detta meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 10 juli 2019.

Partneravtal tecknat

Jetty AB och det danska bolaget VIP-Booking.com har ingått ett partnerskap för att kunna utöka sina respektive erbjudanden till livemusikindustrin. Partnerskapet kommer att innebära gemensamma säljinsatser, gemensam marknadsföring och kunskapsutbyte.

VIP-Booking.com har varit marknadsledande inom B2B-information för den europeiska konsertindustrin i 20 år. VIP-Booking.com startades i april 2000 som en business to business-resurs för verksamma inom livemusikbranschen. Idag erbjuder företaget sina prenumeranter tillgång till Europas mest omfattande, webbaserade, databas för information om bokningsagenter, artistmanagement, promoters, festivaler och spelställen. Detta meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 6 september 2019.

Första kund i Finland, ny kund i USA

Jetty har tecknat avtal med BRQ Vantaa, som arrangerar konsertserier och en festival för klassisk musik. Festivalen är en av de ledande i Finland i sin genre, och hålls i staden Vantaa utanför Helsingfors.

Jetty har också gjort sin första affär i USA med bolagets nya organisation där på plats.

Kunden är Forefront Networks, som beskriver sig så här: “Founded in 2010 as a full-service production company, Forefront’s flagship event is the Austin Trail of Lights which brings over 400,000 people to Austin’s Zilker Park each holiday season. Beyond Austin, Forefront is part of the production team behind iconic events such as BottleRock festival in California, LOCKN’ festival in Virginia, and a portfolio of events in Napa Valley including Yountville Live, Taste of Yountville, Live In The Vineyard, and Live In The Vineyard Goes Country.” 

Detta meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 30 september 2019.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång 

Nytt avtal med Malmöfestivalen

Malmöfestivalen har genomfört en upphandling av system för event management. Upphandlingen tilldelades Jetty AB. Upphandlingen avser Malmöfestivalen 2020, med option på förlängning även under 2021. Malmöfestivalen har varit kund hos Jetty AB sedan 2011. Detta meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 15 oktober 2019.

Avtal med Tillväxtverket

Tillväxtverket tecknar avtal med Jetty, initialt för att använda tjänsten vid evenemanget Sweden Demo Day. Över 1 000 startupbolag från 15 olika länder möter mer än 300 nationella och internationella investerare under evenemanget.

Sweden Demo Day drivs sedan 2019 av Tillväxtverket, och hade under årets upplaga 3 300 anmälda besökare från 28 olika länder. Dessutom deltog 200 storbolag under evenemanget. Tillväxtverket har nu tecknat avtal med Jetty AB för att använda Jetty vid framtida Sweden Demo Days. Detta meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 25 oktober 2019.

VD har ordet

Tredje kvartalet 2019 har inneburit fokus på försäljning och förberedelser för försäljningsarbetet de kommande kvartalen. Utöver detta har vi arbetat med för att förenkla onboarding, processen som sker efter att en kund tecknat avtal och börjar använda tjänsten. En del av de nya kunder vi fick under tredje kvartalet har genomgått onboardingprocessen, och kommer att faktureras med start i fjärde kvartalet. Vi har också arbetat med marknadsföringsinsatser på den amerikanska marknaden.

Under hösten arbetar vi fokuserat mot festivalmarknaden, då den i Norden och i USA är mest lämplig att bearbeta under sen höst och vinter, efter det att deras evenemang för året är genomförda.

Vi har också arbetat mot offentlig sektor, och är särskilt glada över att ha tecknat avtal med vårt första statliga verk, Tillväxtverket, och deras evenemang Sweden Demo Day.

Ett annat fokusområde har varit stora företag, som genomför evenemang inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Arbetet som under våren och sommaren genomfördes med bolagets kommunikation i digitala kanaler har haft god effekt. Vi ser en tydlig ökning av inkommande förfrågningar från potentiella kunder. Bland dessa finns stora, internationella bolag. Det förs nu ett antal intressanta diskussioner som en följd av detta, och vi hoppas på att snart kunna offentliggöra intressanta affärer och nya partnersamarbeten.

Ett annat steg i arbetet med att skapa partnerkanaler för försäljning, är att Jetty tecknat ett partneravtal med danska VIP-booking.com. Arbetet med att utveckla dessa, och fler partnersamarbeten kommer att fortsätta att ha hög prioritet, då partnerkanaler kommer att vara ett viktigt sätt för oss att växa både funktionellt och geografiskt.

Den ändring av prioritering av bolagets resurser, från produktutveckling till försäljning, som genomförts innebär att vi minskar bolagets kostnader. Utöver detta har andra åtgärder gjorts för att minska kostnader, effektivisera vår verksamhet och att styra bolagets verksamhet mot tillväxt och ny försäljning.

Stockholm i november 2019

Dan Sonesson, VD

 Läs hela delårsrapporten här: Jetty AB Q3 2019