Delårsrapport Q1 Jetty AB nytt publiceringsdatum

Jetty AB har tidigare kommunicerat 26 april som publiceringsdatum för första delårsrapporten 2019 (Q1). Nytt publiceringsdatum för denna rapport är 15 maj 2019. Den kommer att publiceras i anslutning till årsstämman 15/5 kl. 16.00. 

Årsstämma: 15 maj kl. 16.00, @Sup46, Regeringsgatan 65, Stockholm.

April 11, 2019