Dotterbolagen Nowa Empower och Tre Art Reklambyrå går samman

Thinc Jetty Collective AB (publ.) (Thinc eller Bolaget) meddelar att Bolaget och dess bägge dotterbolag Nowa Empower AB (Empower) och Tre Art Reklambyrå AB (Tre Art) idag ingått aktieöverlåtelseavtal avseende Empowers förvärv av 100% av aktierna i Tre Art genom apportemission. Affären görs till bokförda värden och delägarna i Tre Art blir genom transaktionen delägare i Empower. Thinc som innan transaktionen ägde 75% av Empower och 70% av Tre Art kommer efter transaktionen att äga 72,5% av Empower. Tillträdet skedde per den 1 januari 2022, men kräver pga. den s.k. Leo-lagen beslut med 90% majoritet vid Thincs årsstämma i början av juni 2022. Skulle beslutet ej få majoritet vid årsstämman, kommer affären att backas.

För mer information, klicka här