Expansion till Norge och Sverigekontrakt med ledande Europeisk konsert- och festivalarrangör

Jetty har tecknat sitt första avtal med en norsk kund, Det Andre Teatret i Oslo. Samtidigt expanderar Jetty på hemmamarknaden genom ett tecknande av avtal med FKP Scorpio Sverige, en del av FKP Scorpio som är en av Europas ledande arrangörer av festivaler och konserter. Bearbetningen av den nordiska marknaden är en central del i Jettys försäljningsarbete och på den norska marknaden har Jetty inte tidigare varit verksamt.

Affären i Norge är av strategisk vikt för bolaget på flera sätt. Dels är det Jettys första affär i Norge, dels ett insteg i ett nytt segment, institutioner. Dit hör verksamheter som teatrar, operahus och baletter.

– Institutioner är ett område vi inte tidigare varit verksamma inom, men som affärssystemet Jetty fungerar bra för och som har potential att bli en stor framtidsmarknad, både lokalt och globalt, säger Dan Sonesson, VD för Jetty AB.

FKP Scorpio Sverige är samtidigt ny som kund för Jetty på den svenska marknaden.

– Vi är mycket glada och stolta över att inleda ett samarbete med FKP Scorpio Sverige, och att de har valt Jetty som sitt affärssystem för Event Management, fortsätter Dan Sonesson.

Affärerna har främst strategiskt värde, snarare än ekonomiskt värde.

OM FÖRETAGET

Jetty AB genomför just nu en nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Teckningsperioden pågår till och med 16 oktober. Läs mer om det här: 
https://news.cision.com/se/jetty-ab/r/idag-inleds-teckningstiden-i-jetty-ab-s-nyemission-infor-planerad-notering-pa-spotlight-stock-market,c2625823

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad är några exempel på dem som driver evenemang med hjälp av Jetty.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar.