Framgångsmodellen som behåller entreprenörerna

Lena F Stenberg, VD, DNA Agency, och Anders Wallqvist, koncernchef, Thinc Jetty Collective.

 

Thinc Jetty Collective är kommunikationsbyråkoncernen som gått från ett enda bolag år 2005 till 13 stycken 2022. Alla drivna av starka entreprenörer och nischade inom olika kompetenser. En framgångssaga som man valt att kalla 25+24+21-procentsmodellen.

Koncernen spänner idag över ett brett spektrum av kommunikationstjänster – från medierådgivning och försäljning av media till strategi, insikt och analys, PR, reklam, varumärkesutveckling, e-learning, event, film och webb. Ett starkt fokus ligger på integrationen mellan kommunikation och digital teknik. Den framgångsrika tillväxtmodellen har också lett till att koncernen i höstas blev första helt svenskägda kommunikationsbyråkoncern på börsen.

– Modellen innebär att vi låter entreprenörskapet och flexibiliteten vara själva motorn i maskineriet. De innovativa lösningarna, de olika ingångarna för kunderna och entreprenörskapet är gruppens styrka och vi har lyckat växa som koncern trots svåra tider, säger koncernchef Anders Wallqvist.

Modellen fungerar i två steg – i steg 1 förvärvas först 25 procent av det tillkommande företaget. Inom ett år kan affären gå tillbaka om någon av parterna inte tycker det föll väl ut. Ingångsvärdet/betalningen för de 25 procenten är uttalat lägre än marknadsvärdet. Det anslutande bolaget får ledningsstöd, administration, bokföringshjälp, plats på kontor och access till ramavtal med mera. Inom två till tre år löses en option på ytterligare 24 procent in. Den styrs då helt av det nya marknadsvärdet. Det säljande bolaget får på så sätt bra betalt för de total 49 procenten det säljer. Det hela sker i etapper med hängslen och livrem – för båda parter.

– Steg 2 innebär att vi går från 49 till 70 procent där Thinc Jetty erbjuder entreprenörerna att växla in de 21 procent som skiljer genom att byta aktier så att de blir delägare i hela koncernen. Entreprenörskraften behålls och ett incitament för delägarna byggs in på lång sikt, fortsätter Anders Wallqvist.

Under 16 år har totalt 21 bolag startats eller förvärvats. En del har slagits ihop och i några få fall har entreprenören valt att kliva ur. Helt naturligt menar han.

– Det är som en förlovning där man på riktigt ska trivas i vått och torrt. Är det något som skaver så bryter man förlovningen och går inte vidare med giftermål. Men vi är glada över att se att vår modell fungerar – entreprenörerna stannar kvar.

Ett av entreprenörsföretagen är kommunikationsbyrån DNA Agency som funnits med sedan 2017. Byrån är framför allt inriktad på retail och har idag fyra anställda med en omsättning på cirka sju miljoner.

– Vi fick bra stöttning när vi startade upp vår byrå inom gruppen. Och idag är jag verkligen glad att vi vågade satsa. Thincs affärsmodell attraherade oss av den anledningen att de låter entreprenörer få vara det fullt ut och inte bara i deras pitch, säger Lena F Stenberg, VD för DNA Agency.

– Jag har tidigare har varit i konstellationer där jag har sett att det inte funkat. Här kom vi till ett sammanhang där vi får fortsätta vara de entreprenörer som vi är.

Lena F Stenberg menar att det finns en enorm kraft i att befinna sig i ett sammanhang där man verkligen kan fortsätta driva sitt företag men samtidigt ha tillgång till kompetens från alla de andra byråerna.

Thinckoncernen innebär att vi sitter under samma tak och har stöttning och driv från alla systerföretag. Det är klart att jag vill att det ska gå bra för DNA men jag vill ju också att det ska gå bra för alla andra i koncernen. Och tillsammans har vi mer kraft, kan ta större uppdrag och vågar mer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se