INTERVJU MED ANALYSGUIDEN – VÅR KONCERNCHEF, ANDERS WALLQVIST, INTERVJUAS EFTER HELÅRSRAPPORT OCH NYA FINANSIELLA MÅL