Jetty AB deltidspermitterar

Intensifierade myndighetsåtgärder, som vidtas på samtliga marknader för att stoppa spridningen av coronaviruset (COVID-19), har påverkat affärsläget för Jetty AB. För att vara redo att agera när efterfrågan återvänder, deltidspermitterar bolaget personal. Åtgärderna bedöms i dagsläget vara tillräckliga för att hantera nuvarande situation.

Åtgärderna som nu vidtas över världen för att begränsa spridningen av corona-viruset påverkar underhållnings- och evenemangsbranscherna i hög utsträckning. Detta ger effekter även för leverantörer, så som Jetty AB. Bolaget vidtar åtgärder för att hantera situationen.

”Just nu är alla vi arbetar mot fokuserade på de omedelbara effekterna av läget i världen. Evenemang flyttas, eller ställs in. Detta påverkar så klart också vår verksamhet. Under en tid kommer det att vara nödvändigt för våra potentiella kunder att fokusera på att möta nuläget för sin verksamhet. När läget klarnar, och våra kunder igen börjar titta framåt är det min bedömning att det kommer finnas en fortsatt hög efterfrågan för vår tjänst. Vi planerar för att kunna hantera en tillfällig nedgång i försäljningen. Men det är också viktigt att kunna fortsätta fokusera på att leverera Jetty till våra kunder och att vara redo att möta efterfrågan när den vänder uppåt.  Därför kommer vi att deltidspermittera anställda. Det är viktigt för oss att kunna behålla den kompetens som finns i bolaget, och undvika uppsägningar. Jag kan inte nog understryka hur viktig vår personal är, med deras starka engagemang och lojalitet för bolaget och dess affär.

Vi bedömer i nuläget att dessa åtgärder kommer att vara tillräckliga, men vi har naturligtvis situationen under noga uppsikt, och det finns andra åtgärder vi kan vidta” säger Dan Sonesson, VD för Jetty AB.

Permitteringarna sker i enlighet med det åtgärdsprogram regeringen tagit fram, och kommer att göras i den utsträckning och omfattning som blir nödvändig.

Läs mer om regeringens åtgärdsplan här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

Denna information är sådan information som Jetty AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB