Jetty AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Jetty AB är ett software-as-a-Service (SaaS) bolag som utvecklar och säljer ett affärssystem, JETTY 2, för evenemangsbranschen. JETTY 2 används för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i komplexa och tidskritiska evenemang. Bolaget avser nu noteras på Spotlight Stock Market. Huvudsyftet med notering är att finansiera bolagets vidare expansion, genom fortsatt produktutveckling och utökade sälj- och marknadssatsningar.

Jetty AB:s affärsmodell är att sälja abonnemang på tjänsten JETTY, som ger månatligen återkommande licensintäkter. I dag har bolaget kunder som bland annat Stockholms Stad, Malmö Stad, Göteborg & Co, Roskildefestivalen, Liseberg, Stureplansgruppen Event och Epicenter.

För att fortsätta växa behöver vi utöka säljkåren och genomföra marknadsaktiviteter. Vi kommer också att söka samarbeten för att skapa partnersäljkanaler på internationella marknader, som till exempel USA, där vi ser stor efterfrågan på vår produkt Dessutom kommer vi fortsätta att utveckla JETTY 2 för att ytterligare stärka funktionaliteten, så att vi kan nå nya marknader, och öka försäljningen till våra befintliga kunder.” säger Jetty AB:s VD, Dan Sonesson

Jetty AB har blivit godkända för notering. Som förutsättning för notering och bindande villkor gäller att emissionen tecknas till minst 6 000 000 kronor vilket motsvarar 1 043 478 aktier. En annan förutsättning är att bolaget uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på jetty.se/investors, spotlightstockmarket.com och https://www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag vid inledande av teckningsperioden.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningskurs i emissionen: 5,75 SEK per aktie

Teckningsperiod: 24 september till 16 oktober 2018

Emissionsvolym: 10 000 000 SEK, med en överteckningsoption om 3 000 000 SEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 26,9 MSEK

Beräknad första dag för handel: Den 12 november 2018 under kortnamnet JETTY

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,75 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionsvolymen.

För mer information om bolaget, vänligen kontakta VD, Dan Sonesson, dan.sonesson@jetty.se

För mer information om emissionen, vänligen kontakta Aktieinvest FK AB, emittentservice@aktieinvest.se, 08-506 517 95

Dan Sonesson

dan.sonesson@jetty.se

+46 709 17 97 75

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se

Läs som PDF