Jetty AB handelsstart på Spotlight Stock Market idag kl. 09.00

Idag, 12 november 2018, kl. 09.00 börjar handeln av aktier för Jetty AB på Spotlight Stock Market. Handeln förs under kortnamnet JETTY och ISIN-koden är SE0011644392Noteringen föregicks av en fulltecknad nyemission om 10 062 500 kr.

“Det är en spännande och positivt utmanande tid för oss som bolag och för vår produkt. Målet är ett bli det ledande affärssystemet inom Event Management, i Sverige och globalt. Nu växlar vi upp den redan inledda expansionen, som hittills under 2018 lett till en orderingång som överstiger hela 2017 med mer än 700 %. Vi gör det stärkta av känslan av ödmjukhet och tacksamhet inför alla de som valt att investera. Vi kommer att förvalta ert förtroende väl. Tack!” Säger Dan Sonesson, VD, Jetty AB.