Jetty AB: övertecknad emission om 7 miljoner kronor – från önskade 4,5 miljoner

Jetty har för första gången tagit in kapital från en bredare krets genom en emission, en pre-IPO. Intresset var stort och målsättningen om 4,5 mkr överträffades. Teckningstiden förlängdes och beslut togs om att ta in upp till det maximala beloppet om 7 mkr. Medlen syftar till att fortsätta bygga verksamheten inför en notering till hösten 2018.

Jetty är ett eventmanagementsystem byggt av praktiker inom evenemangsvärlden, till en början för att lösa kommunikationsbehov mellan olika funktioner i projekten. Det har varit aktivt sedan 2011, och har de senaste två åren vidareutvecklats för att fungera för flera nya kundsegment. Kapitaltillskottet ger nu bolaget möjlighet att nå ut bredare och säljer på fler marknader. Grundutvecklingen är redan genomförd med befintliga medel som kommer av resurser från grundarna och användande kunder.

”Tillskottet ger oss den energi och resurser som krävs för att ta nästa steg för sälja och utveckla Jetty2. En produkt som bygger på det system som varit igång sedan 2011, som är uppbyggt utifrån tusentals timmar av användarmönster och deras behov funktionalitet i ett flexibelt eventmanagementsystem”, säger Dan Sonesson, VD för Jetty.

Idag finns Jetty på den svenska och danska marknaden. Användare från hela världen arbetar mot och i systemet i samband med stora evenemang.

Läs mer om produkten här.
Är du nyfiken på bolaget? Kontakta vår VD Dan Sonesson här.