Jetty AB publicerar årsredovisning för 2020

Jettys årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida, www.jetty.se/news. En tryckt version av årsredovisningen (endast på svenska) kan beställas via hello@jetty.se.

Den går också att ladda ned nedan här; Jetty Årsredovisning 2020