Jetty AB tecknar avtal med Tillväxtverket

Tillväxtverket tecknar avtal med Jetty, initialt för att använda tjänsten vid evenemanget Sweden Demo Day. Över 1 000 startupbolag från 15 olika länder möter mer än 300 nationella och internationella investerare under evenemanget.

Sweden Demo Day drivs sedan 2019 av Tillväxtverket, och hade under årets upplaga 3 300 anmälda besökare från 28 olika länder. Dessutom deltog 200 storbolag under evenemanget. Tillväxtverket har nu tecknat avtal med Jetty AB för att använda Jetty vid framtida Sweden Demo Days.

“Sweden Demo Day är en viktig del av av den svenska start-upmiljön, och vi är glada över att Tillväxtverket väljer vår tjänst för evenemanget”, säger Jetty AB:s VD Dan Sonesson. “Offentlig sektor är en viktig marknad för oss, och vi tar i och med denna affär ett steg vidare i vår strategi mot kommuner och myndigheter.”

Ordervärdet understiger 10 % av Jetty AB:s omsättning.

Ordern är av strategisk vikt då den är Jetty AB:s första för ett statligt verk.

Läs mer om Sweden Demo Day här.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter, Stockholms Stad och Dreamhack är några exempel på de som driver evenemang med hjälp av Jetty.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar.