Jetty antar ny strategi (publicerat 2020-09-22)

Under de senaste månaderna har Jettys team under ledning av nya Vd:n Jens Ålander, implementerat ytterligare kostnadsreduktioner samt tagit fram en ny, mer fokuserad strategi och affärsmodell.

”Sen jag började som VD, har vi fokuserat på att utveckla Jetty och vår tjänst till något som kan transformera inte bara företaget utan även kundupplevelsen. Vi har inte tittat bakåt och väntat på att saker ska återgå till det normala. Vi har blickat framåt för att se vad vi kan göra för att utveckla och förbättra kundernas upplevelse när en ny kultur växer fram för hur event hanteras och genomförs. Vår ambition är att skapa en lösning som kan stödja event digitalt, fysiskt eller en hybrid av dessa två.”, säger Jens Ålander, VD i Jetty

”Den nuvarande situationen med Covid-19 är inte uteslutande negativ, den driver fram en större öppenhet att digitalisera affärsmodeller och affärsprocesser. Vi tror att kunder och leverantörer kommer att ställa om arbetssätt, nu när de flesta är vana att arbeta från distans och att mötas och kommunicera digitalt. Det medför att många bolag har ett större behov av koordinering, kommunikation och logistikhantering för att fortsatt vara effektiva i sin verksamhet. Det gynnar Jetty vars tjänst är utvecklad för just dessa ändamål.”, fortsätter Jens Ålander.

Kortfattat innebär Jettys nya strategi följande:

 1. Transformera företaget till ett fullskaligt SaaS-bolag, där målsättningen är att göra de flesta aktiviteter digitalt via nätet. Det innebär mer betoning på digital marknadsföring, digital försäljning och digital leverans. Hittills har mycket av arbetet utförts på ett traditionellt sätt med manuell hantering av många aktiviteter. Tiden är nu mogen för att ställa om bolaget och anpassa arbetssätt till det digitala samhället.
  • Det bygger på att Jettys tjänst standardiseras och automatiseras, så att kunden kan göra hela inköpsresan digitalt, via nätet. Från kännedom om tjänsten, till test av dess funktioner, till beslut om köp och slutligen betalning via nätet.
  • Systemet har nu nått en nivå då basfunktionalitet är på plats. Det gör att mer fokus kan läggas på användargränssnitt och användarupplevelse, vilket är ännu ett steg till att förbättra kundupplevelsen.
  • Ambitionen är att vara först ut bland leverantörer av EMS (Event Management System), att erbjuda en komplett (”SelfServe”) digital SaaS-lösning.
 2. I samband med omställningen till digitalt fokus, kan Jetty enkelt bredda marknaden från att sälja i Norden till att adressera den globala marknaden för Event Management.
  • Med rätt, och ökad, datadriven digital marknadsföring, når vi hela världen med vår tjänst.
  • Fokus på nya segment kommer att bli hjälpt av den digitala kanalen. Vi har märkt, baserat på några av de kunder vi har, att Jetty fungerar utanför festival och eventmarknaden.
 3. Utveckling av partnerkanaler och komplettering av tjänsten med integrerade tjänster och produkter.

”På kort tid, har Jens gjort ett utmärkt arbete med att engagera Jetty-teamet och styrelsen och en förbättrad, mer renodlad och tydligare strategi har tagits fram. Den kan omsättas i praktik med kort startsträcka, arbetet pågår redan nu och den nya strategin kommer att ta Jetty framåt efter pandemin. Det är för tidigt att ge ett nytt finansiellt estimat, men vi kan skönja positiva signaler och ser fram emot hur Jettys nya affärsmodell tas emot.”, säger Magnus Uppsäll, styrelseordförande i Jetty.

”Vad som händer den närmaste tiden, är som för alla, svårt att bedöma, men när läget förbättras vilket vi är övertygade om att det kommer ske, så kommer Jetty ha ett betydligt starkare kunderbjudande och en ny affärsmodell.”, avslutar Jens Ålander.