Jetty avslutar likviditetsgarantavtal (publicerat 2020-10-05)

Jettys styrelse har idag beslutat att säga upp avtalet med Sedermera, som verkat som likviditetsgarant sedan noteringen i november 2018. Bakgrunden är att styrelsen inte ser ett fortsatt behov av tjänsten samt fokus på optimering av Bolagets rörelsekostnader. Avtalet har 30 dagars uppsägningstid från dagens datum, vilket innebär att avtalets sista dag är 4 november.