Jetty har bytt företagsnamn till Thinc Jetty Collective och meddelar förändrat aktiekapital

På extra bolagsstämman den 1 oktober 2021 beslutades bl.a. att Jetty AB (publ) skulle byta företagnamn till Thinc Jetty Collective AB (publ) (“Thinc”). Vid stämman beslutades vidare om nyemission av aktier (”Apportemissionen”) samt justering av företrädare i enlighet med framlagda förslag. Ytterligare information om besluten vid den extra bolagsstämman framgår av publicerad kommuniké den 1 oktober 2021.

Thinc kan nu meddela att Bolagsverket nu har registrerat Thincs nya företagsnamn samt övriga registreringsärenden. Genom registreringen av Apportemissionen uppgår Thincs aktiekapital till 12 975 757,85 kronor fördelat på sammanlagt 117 961 435 aktier.

Handelsbeteckningar

Thincs aktie, som är noterad på Spotlight Stock Market, kommer från och med den 20 oktober 2021 att handlas under det nya aktienamnet “THINC JETTY”. Sista dag för handel under det tidigare kortnamnet “JETTY” blir således den 19 oktober 2021. Nedan följer en sammanställning av relevant data avseende det finansiella instrumentet:

Handelsbeteckning / Kod Kortnamn (ticker) före namnändring: JETTY/SH

Handelsbeteckning / Kod Kortnamn (ticker) efter namnändring: THINC/SH
ISIN-kod: SE0011644392
CFI (ISO 10962): ESVUFR
FISN (ISO 18772): THINC/SH
LEI-kod: 549300EJKT69E4QCLE52