Jetty i samarbete med Sodexo

Jetty kommer tillsammans med Sodexo utveckla gemensamma erbjudanden till Sodexos kunder. Samarbetet sker inom ramen för programmet Sparx.

“Tillsammans med Sodexo ska vi hitta gemensamma affärsmöjligheter, där Jetty kan komplettera Sodexos erbjudande till deras kunder. Att få delta i Sparx, och dra nytta av den globala kompetensen och nätverket hos ett företag som Sodexo är en fantastisk möjlighet för oss.” säger Dan Sonesson, VD för Jetty AB.

”Vårt mål är att hjälpa våra kunder att få så nöjda, välmående och produktiva medarbetare som möjligt. Genom vår samverkan med innovativa bolag och idéer utvecklas vi och våra kunders verksamheter samtidigt som vi bidrar till entreprenörernas utveckling”, säger Magnus Löfsjögård, programansvarig Sparx.

Sodexo är med över 400 000 anställda ett av världens största företag. Sodexo Sverige utvecklar, leder och levererar tjänster till företag, institutioner och offentlig sektor i Sverige och i Norden.

Samarbetet är av strategisk vikt då det erbjuder Jetty AB en möjlighet till ett globalt partnerskap med ett multinationellt företag, ledare i sin branch.

Läs mer om Sodexo och Sparx här.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se