Jetty inleder samarbete med medlemsorganisationen Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører, den största intresse- och kompetensorganisationen för konsertarrangörer i Norge, har valt ut Jetty som en av ett fåtal samarbetspartners.

Norske Konsertarrangører (NKA) är den största intresse- och kompetensorganisationen för konsertarrangörer i Norge och består av 450 festivaler, klubbar, spelställen, konsertföreningar, studentföreningar och kulturhus. NKA arbetar för kompetensutveckling och nätverksbyggande och skapar arenor där arrangörer kan mötas och lära av varandra. Organisationen arbetar även med intressepolitik för medlemmarna och erbjuder utbildning, vägledning och rådgivning.Jetty är utvald som en av ett fåtal leverantörer som NKA samarbetar med, som medlemsförmån till sina medlemmar.

“Norge är en god marknad för Jetty. Under 2019 har vi tecknat ett flertal avtal med festivaler och Venues i vårt grannland. Samarbetet med NKA kommer att ytterligare stärka vårt erbjudande i Norge, och sätta oss i nära kontakt med deras medlemmar” säger Dan Sonesson, VD, Jetty AB

“Jetty er den første samarbeidspartneren vår utenfor Norge og vi gleder oss til å presentere systemet for våre medlemmer. Profesjonaliseringen av live-segmentet i norsk musikkindustri går svært raskt og vi er sikre på at Jetty kan bidra til å forenkle arrangørhverdagen for flere av våre medlemmer.” säger Tone Østerdal, daglig leder, Norske Konsertarrangører.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se