Jetty publicerar investerarpresentation (Publicerat 2020-11-04)

Jetty meddelar att bolaget släppt en investerarpresentation där VD Jens Ålander berättar om företagets verksamhet och planerna framöver med att implementera den nya strategin som kommunicerades i september.

Det centrala budskapet är att bolagets huvudfokus läggs vid, att utifrån befintlig tjänst, skapa en digital säljkanal med självservice som ska kunna användas på alla existerande och potentiella marknader. Den blir ett komplement till den direkta försäljningskanalen, som Jettys säljteam fortsätter med på den skandinaviska marknaden.

Se filmen här: https://jetty.se/investor-relations/nyemission-2020/

Bolaget genomför just nu en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Tecknings-perioden pågår från och med den 30 oktober 2020 till och med 13 november 2020. Teckningsförbindelser om drygt 2,2 Mkr, motsvarande drygt 58% av emissionen, finns från bolagets ledning, styrelse och andra investerare.