Jetty publicerar Q4 presentation

Jetty meddelar att bolaget publicerat en kort video där VD Jens Ålander presenterar företagets bokslutskommuniké. Presentationen omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten.

Se filmen här: https://jetty.se/investor-relations/bokslutskommunike-2020-presentation-av-vd/