Jetty rekryterar namnkunnig styrelse – för fortsatt fokus på sälj och bolagsbyggande

Mot bakgrund av en lyckad emission, en pre-IPO, tar Jetty nästa viktiga steg i byggandet av bolaget. En ny styrelse, som går i linje med satsningarna framåt, har tillträtt. Arbetet med att lära känna bolaget, organisationen och produkten påbörjades direkt genom ett möte med med företagsledning och personal strax innan midsommar.

Styrelsen kommer att ledas av Magnus Uppsäll som varit engagerad i bolagets utveckling sedan våren 2016. Lisa Nilsson, som är en av grundarna till produkten och bolaget kommer engageras i styrelsen liksom Annika Andersson och Jens Ålander har båda gedigna erfarenhet från styrelsearbete och internationella bolag. Arbetet kommer ske nära företagsledningen med VD Dan Sonesson i spetsen.

Magnus Uppsäll, ordförande
Magnus är privatinvesterare, med Ekonomie Magisterexamen från Uppsala Universitet, Han har bakgrund från finansbranschen, senast som VD för AktieTorget Uppland.

Lisa Nilsson
Lisa är en av grundarna bakom Jetty, och den som har initierat företagets turn around. Lisa har en lång bakgrund från evenemangsbranschen, och driver sedan många år en framgångsrik PR- och kommunikationsbyrå, Small World (Small World i Stockholm AB).

Annika Andersson
Annika Andersson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som analyschef, portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet.  Annika är styrelseledamot i INVISIO Communications, Clavister Holding och Karolinska Institutet Holding samt ordförande i Karolinska Institutet Innovations.

Jens Ålander
Jens arbetar som Vice VD, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ), och har uppdrag som Styrelseordförande i bolagen JÅ Affärskonsult AB och Business Partner PÄAB. Jens har tidigare erfarenheter som CFO från Region Northern Europe and Central Asia, Ericsson, Region Middle East, Ericsson, Ericsson Services Italy och för BancTec AB. Jens är utbildad inom Business and Economics, IHM Business School.

Läs mer om produkten här.
Är du nyfiken på bolaget? Kontakta vår VD Dan Sonesson här.