Jetty sluter sitt första avtal i USA

Jetty har tecknat sitt första avtal med en kund i USA, DeMaris Entertainment, och tar nu steget in på den amerikanska marknaden. DeMaris Entertainment är arrangör av festivaler, konserter och företagsevent, där livemusik är en bärande del. Kunskapen som kunden medför om marknaden och bredden i deras erbjudande ger rätt förutsättningar för att lägga grunden till en bra expansion i USA.

”Affären är strategiskt viktig för oss för att bygga rätt grund för en snabb expansion i USA. Vi vet att det finns ett stort intresse för det som vår produkt erbjuder. Vi behöver lära känna marknaden och arbetsmetodiken närmare för att kunna skapa rätt förutsättningar för Jetty. DeMaris Entertainments bredd ger oss en stor fördel i det arbetet.” Dan Sonesson, VD, Jetty

Jetty har som mål att under 2019 etablera sig på den nordamerikanska marknaden. Dotterbolaget Jetty Inc. etablerades i augusti 2018 som en del i att nå dit. I arbetet ingår också att bygga upp rätt säljorganisation för affärssystemet och för att göra det används samma metodik som Jetty använder på andra marknader, att arbeta med skarpa kunder i relationer med stort informationsutbyte kring processerna i arbetet.

Affären är främst av strategiskt värde, snarare än ekonomiskt.


För mer information, vänligen kontakta:

Dan Sonesson, VD
E-post: dan.sonesson@jetty.se

Denna information är sådan information som Jetty AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018.