Jetty tecknar avtal med Malmö Folkets Park

Malmö Folkets Park har under hösten genomfört en upphandling av ett projektledningssystem. Upphandlingen vanns av Jetty och idag tecknades ett avtal för två år plus option om förlängning med ytterligare ett år. 

Malmö stad, genom fastighets- & gatukontoret, har under hösten inbjudit företag att inkomma med offert avseende projektledningsverktyg för verksamheten i Folkets Park 2021–2022. Upphandlingen vanns av Jetty AB.

Avtalet, som löper på två år plus ytterligare ett optionsår, ger kunden rätt att använda Jettys lösning för de event som Malmö Folkets Park hanterar under avtalstiden. Jetty bedömer att årligt ordervärde är strax under 10% av beräknad årsomsättning.

Malmö Folkets Park är Sveriges äldsta folkpark, 2021 firar verksamheten 130 år. Under året arrangeras cirka 300 produktioner, det kan vara allt från större festivaler som pågår under en veckas tid till ett litet träningsarrangemang till en större vintersatsning som pågår under flera månader.

”Vi är stolta över att Malmö Folkets Park har valt Jetty som samarbetspartner för sin viktiga eventverksamhet, det visar att vi som bolag har en attraktiv lösning även för offentlig verksamhet. Det är också glädjande att vi gemensamt, i dessa utmanande coronatider, kan få till ett långsiktigt avtal och vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Malmö Folkets Park och stödja deras framtida ambitioner.”, säger Jens Ålander, VD i Jetty.