Jetty tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 6 november 2020 (Publicerat 2020-10-23)

Jetty tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport avseende tredje kvartalet till fredagen den 6 november 2020. Tidigare kommunicerat datum var tisdagen den 24 november 2020. Bolaget tidigarelägger delårsrapporten till följd av den företrädesemission som aviserades den 21 oktober 2020, med teckningsperiod den 30 oktober 2020 till och med den 13 november 2020.