Jetty utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Jetty AB har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas vid första dag för handel, den 12 november 2018.

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Jettys aktie, samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet, säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln samt bidra till ägarspridning.