Context Media AB vinner upphandling– uppdraget värderas till 45 MSEK över tre år.

Thinc-bolaget Context Media skall teckna avtal med en kund inom transportsektorn för mediebyråuppdrag. Avtalet innefattar mediestrategi och medieförmedling och löper över tre år med möjlighet till ytterligare 36 optionsmånader. Avtalet uppskattas till ett värde av 45 MSEK sett över tre år med där den beräknade takvolymen är 60 MSEK. Kunden garanterar inga volymer.

Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

”Mycket glädjande att vi får förtroendet för detta nya uppdrag. Tillsammans med hur året inletts för våra befintliga kunder gör detta att vi ser mycket positivt på 2022.” säger Anders Wallqvist, Ordförande i Context Media och koncernchef i Thinc Jetty Collective.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se