Magnus Götenfelt ny CFO på Thinc Jetty Collective

 

Magnus Götenfelt har utsetts till ny CFO på Thinc Jetty Collective AB. Hans Jacobsson idag både styrelseordförande och CFO, övergår därmed renodlat till rollen som arbetande styrelseordförande för Thinc Jetty Collective AB.

Magnus Götenfelt har gedigen erfarenhet inom redovisning och finans efter en lång karriär inom PwC som revisor och rådgivare. Magnus har idag även externa uppdrag som styrelseordförande i Tranpenad AB samt styrelseledamot i FS Dynamics AB.

Magnus roll är att ansvara för och utveckla Thinc koncernens ekonomifunktion samt även bidra till att Thinc koncernens finansiella mål för 2022–2026 uppnås.

Vi välkomnar Magnus till Thinc Jetty Collective AB och ser fram emot att få arbeta tillsammans med honom.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se