Nowa, en av de vinnande leverantörerna vid upphandling. Uppdraget inom kommunikationsområdena uppges kunna uppgå till 84 MSEK under avtalsperioden, anger Göteborgs Stad Inköp.

Göteborgs Stad Inköp väljer att teckna ramavtal för Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande strategisk kommunikation samt Redaktionella kommunikationstjänster vid sin senaste upphandling. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Uppdraget löper på 48 månader med rätt att säga upp med sex månaders uppsägning, minsta löptid dock 24 månader. Nowa som är en av flera leverantörer uppskattar avtalets värde för egen del till 20 msek sett över hela avtalsperioden förutsatt att avtalet förlängs. Göteborgs Stad Inköp garanterar inga volymer men som jämförelse har Nowa Kommunikation omsatt ca 5 mkr årligen i genomsnitt under senaste avtalsperioden på uppdraget och det finns inget som tyder att det skulle bli mindre de närmaste fyra åren.

” Nowa Kommunikation har en lång tradition att vara upphandlade av Göteborgs Stad och det känns oerhört glädjande att få förnyat förtroende. Vi ser mycket positivt på 2023 för Nowa Kommunikation.” säger Anders Wallqvist, Ordförande i Nowa Kommunikation och koncernchef i Thinc Collective.