Nowa Kommunikation vinner eventupphandling till ett uppskattat samlat värde om 12 MSEK.

Thinc-bolaget Nowa Kommunikation har vunnit en upphandling gällande Eventsnickeri för Stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad, som Nowa kommer utföra tillsammans med systerbolaget Prodekor. Avtalet kommer att träda i kraft när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Uppdraget löper i 48 månader med start vid avtalstecknande. Nowa uppskattar avtalens värde till 3 MSEK årligen. Den upphandlande myndigheten garanterar inga volymer.

”Nowa är historiskt starka på upphandlingar men har inte förrän nu utvidgat denna kunskap till också gällande event. Att vi nu får ett så pass stort avtal direkt när vi börjar fokusera på området gör oss väldigt glada. Systerbyrån Prodekor som är specialister på detta kommer utföra merparten av arbetet och det blir en positiv förändring i deras kundstock”. säger Anders Wallqvist, ordförande i Nowa Kommunikation och koncernchef i Thinc Collective.