Nowa kommunikation vinner förnyad konkurrensutsättning och skall ansvara för Valmyndighetens mediastrategi och köp för valet till EU-parlamentet. Nowa uppskattar försäljningsvärdet till ca 12 MSEK.

Valmyndigheten väljer för Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; för mediebyråtjänster. Avropet kommer att träda i kraft när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Uppdraget löper fram till 30 september 2024. Nowa uppskattar avtalets värde till 12 MSEK sett över valperioden. Valmyndigheten garanterar inga volymer och kommunikationsuppdraget utgår från myndighetens ansvar att planera, genomföra och samordna val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige, EU-val mm.

” Nowa Kommunikation är väldigt stolta över förtroendet som visar att Nowa en av de bästa i klassen för arbete med samhällsinformation”. säger Anders Wallqvist, ordförande i Nowa Kommunikation och koncernchef i Thinc Collective.