Nowa Kommunikation vinner ny upphandling för Luleå Tekniska Universitet. Uppdraget värderas till 40 MSEK över fyra år.

Luleå Tekniska Universitet väljer att teckna avtalet med Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande kommunikations- och mediebyråuppdrag. Avtalet innefattar planering, köp av annonser och kampanjer och löper över ett år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 3 år. Luleå Tekniska Universitet uppskattar avtalets värde till 40 MSEK sett över hela avtalsperioden förutsatt att avtalet förlängs. Luleå Tekniska Universitet garanterar inga volymer.

” Vilken vecka det är för Nowa Kommunikation. Två vunna upphandlingar på en och samma vecka hör inte till vanligheterna. Jag är stolt över Nowa-teamets prestationer.” säger Anders Wallqvist, Ordförande i Nowa Kommunikation och koncernchef i Thinc Collective.