Nowa Kommunikation vinner uppdrag för Plikt- och prövningsverket till uppskattat försäljningsvärde av 22 MSEK under avtalsperioden

Plikt- och prövningsverket väljer Thinc-bolaget Nowa Kommunikation gällande mediebyråtjänster.

Avropet kommer att träda i kraft när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Avtalet tecknas tidigast den 25 juni 2024 och kommer att gälla i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Plikt- och prövningsverket anger avtalets värde till 5,5 MSEK årligen eller 22 MSEK sett över avtalsperioden. Plikt- och prövningsverket garanterar inga volymer.

– Vi är väldigt stolta över detta nya förtroende. Sammantaget med tidigare nya uppdrag gör det att vi ser mycket positivt på 2024 för Nowa Kommunikation, säger Michael Stenfeldt , VD för Nowa Kommunikation.