Nowa Kommunikation vinner uppdrag för Region Skåne. Nowa uppskattar försäljningsvärdet till ca 9 MSEK årligen

Region Skåne väljer Thinc-bolaget Nowa Kommunikation gällande mediebyråuppdrag.

Avropet kommer att träda i kraft när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Avtalet gäller från 2024-08-17 i 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Region Skåne anger avtalets värde till 9 MSEK årligen eller 36 MSEK sett över avtalsperioden. Region Skåne garanterar inga volymer.

” Nowa Kommunikation är väldigt stolta över förtroendet som visar att Nowa är en av de bästa i klassen för arbete med samhällsinformation”. säger Michael Stenfeldt , VD för Nowa Kommunikation.