Nowa kommunikation vinner uppdrag för Trafikverket gällande kommunikationsinsatser och annonsering. Nowa uppskattar försäljningsvärdet till ca 20,5 MSEK/årligen

Trafikverket väljer Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; för Kommunikationsinsatser samt Annonsering Arbetsgivarprofilering. Avropet kommer att träda i kraft när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Avtalet gäller från 2024-04-01 i 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Nowa uppskattar avtalets värde till 20,5 MSEK/årligen sett över avtalsperioden. Trafikverket garanterar inga volymer.

” Nowa Kommunikation är väldigt stolta över förtroendet som visar att Nowa en av de bästa i klassen för arbete med samhällsinformation”. säger Anders Wallqvist, ordförande i Nowa Kommunikation och koncernchef i Thinc Collective.