Nyhetsbrev sommaren 2019 – Jetty AB

Under våren och början av sommaren har vi varit i kontakt med en del aktieägare. En synpunkt vi fått från många av er är att man önskar sig mer information från bolaget. Vi har tagit till oss av synpunkterna. Vi kommer att berätta mer än vi hittills gjort om affärer, släppta som PM och göra redovisningarna i våra delårsrapporter mer detaljerade i vissa avseenden. Vi kommer också att delta på fler aktiemarknadsträffar, nu närmast på Financial Stockholms Investerarmötet idag, måndag den 24/6, på Scandic Anglais, där vi presenterar kl 17.30-18.00.

Ha en mycket skön sommar!
Dan Sonesson, VD Jetty AB

Summering
• Kursras, emission, där insiders köper aktier.
• Omsättningen växte 100 % under Q1
• Etablering i USA påbörjad
• Förbättrad kommunikation mot aktiemarknaden
• Förbättrad kommunikation mot bolagets marknad.
• Jetty presenterar på Investerarmötet, måndag den 24/6 på Scandic Anglais, kl 17.30-18.00.
• Framgångar för bolaget på andra geografiska marknader som Norge.

KURSRAS OCH EMISSION
Sedan någon månad tillbaka har vår aktie sjunkit i värde, ordentligt. Vår övertygelse är att det viktigaste vi kan göra åt den saken är att fortsätta arbeta hårt så att den tillväxt vi ser, omsättningen ökade med 100 % i Q1 2019 jämfört med föregående år, fortsätter, och ökar. Tillväxten har kommit senare än vi väntat oss, men nu syns den tydligt.

För att kunna satsa som vi vill, på en fortsatt ökning av direktförsäljningen, för att kunna investera ordentligt i USA och för att kunna utveckla nya säljkanaler, gör vi nu därför en emission. Du hittar mer information om den på www.jetty.se Vi hoppas att du vill delta, tillsammans med ledningen och andra insiders!

Vi har fått frågor från aktieägare om hur man gör för att teckna sig för mer än sin andel i nyemissionen. Om ni vill det är det enkelt att ansöka om s.k. övertilldelning. Fråga din bank, eller kontakta oss direkt på ir@jetty.se så får du hjälp.

ETABLERING I USA
I maj började bolagets USA-etablering på allvar när Brandon Schmidt, som rekryterats som ansvarig på plats, började arbeta. Vi är mycket nöjda med rekryteringen! Brandon kommer från en tjänst som marknadsansvarig på biljettföretaget Frontgate, som grundades i ett garage för tio år sedan och som nu är marknadsledande i sin nisch mot festivaler i USA.
Frontgate är idag uppköpt av Live Nation. Med det kontaktnät och den erfarenhet från Frontgate, som växt från startup till branschledande, som Brandon bär med sig är han helt rätt person för att inleda vår resa på den amerikanska marknaden.

“Over the past decade I’ve been fortunate to work with many of North America’s most prestigious festival and event producers. At the end of the day, my mission is to make those people’s lives easier by providing the tools and expertise to streamline operations within their organization. Jetty offers that solution, which is why I am extremely excited to join the team and launch the platform on this side of the pond.”

Brandon Schmidt, nytillträdd ansvarig för Jettys etablering i USA berättar om varför han tog jobbet.

ANDRA LÄNDER
Från kontoren i Sverige har vi också arbetat mot andra länder. Ett land där vi nått god framgång är Norge, där efterfrågan av Jetty varit starkare än vi kunde tänka oss. Kunder som by:larm och Momentium är ledande varumärken i Norge, som vi snart kommer att räkna som en hemmamarknad, och kommer att fortsätta bearbeta efter sommaren.

FLER BRANSCHER
Vi har också lagt tid och energi på att bearbeta andra branscher än de där vi redan är starka. Vi har arbetat mot olika slags venues, allt ifrån arenor till teatrar och konferenslokaler, och med eventbolag, för att nämna några exempel. De lärdomar vi dragit kommer vi att använda för att stärka och paketera vårt erbjudande ännu bättre.

PRODUKTUTVECKLING
Under Q1 släppes de sista stora utvecklingsarbetena som ingick i vår ursprungsplan. Utvecklingsarbetet har nu skalats ner, och handlar om stabilitet, skalbarhet, och kommunikation, allt för att förenkla försäljning och onboarding, processen där nya kunder blir duktiga och nöjda användare. Detta arbetet är särkilt viktigt när vi kommer börja arbeta mer med digitala säljkanaler och partnerförsäljning.

KOMMUNIKATION
Under våren inleddes också ett stort kommunikationsarbete. Ett mycket synligt resultat är bolagets nya hemsida. Har du inte besökt www.jetty.se på några veckor: gör det. Skillnaden är markant, och vi har redan sett arbetet resultera i affärer! Det arbetet fortgår, vi kommer till exempel att släppa ett helt nytt system för kundsupport under hösten, och fortsätta utveckla digitala säljkanaler.

HÖGSÄSONG FÖR KUNDER
Början av sommaren är högsäsong för många av våra kunder. Det märks, aldrig har vi haft så många användare i systemet som de senaste veckorna. En del kunder använder Jetty för att mata sina webbsidor med information. Om du till exempel besöker sommarscen.se, gothenburgculturefestival.com eller malmofestivalen.se kommer du till webbsidor som helt styrs av Jetty. De 100 000-tals besök som under kort tid görs på sidorna kräver att systemet har ordentlig kraft och stabilitet, och förberedelser för saker som programsläpp tar upp mycket tid för våra kunder.

AFFÄRSCYKLER
Idag har vi många kunder som använder Jetty dagligen, året om. Men många av våra kunder har som sagt sin mest intensiva period nu under sommaren. Vi anpassar såklart vårt säljarbete efter våra kunders affärscykler. Mycket av det arbete vi gör nu handlar om att förbereda hösten, där säljfönster öppnas igen, så att befintliga och nya säljkanaler får en flygande start.

Samtidigt arbetar vi med den emission där teckningstiden inleddes idag, den 24 juni. Kursras har gjort att den görs till en mycket låg kurs i jämförelse med den senaste nyemissionen.

Insiders har tecknat aktier för betydande belopp och vi välkomnar befintliga såväl som nya aktieägare att teckna aktier. Teckningstiden pågår mellan den 24 juni – 8 juli. Mer information finns på www.jetty.se/investor-relations,

LÄNKAR
Nyhetsbrev Sommar 2019 i pdf: https://jetty.se/wp-content/uploads/2019/03/Jetty-AB_nyhetsbrev-sommar-2019_2019-06-24.pdf
Om emissionen: www.jetty.se/investor-relations
Investerarmötet: https://financialstockholm.com/investerarmotet/
Ny webb: www.jetty.se