Pilotavtal mellan Jetty och Sodexo

Jetty och Sodexo har, inom ramen för programmet Sparx, tecknat ett första pilotavtal. Sodexo kommer i och med detta att använda Jetty vid sin verksamhet hos Tetra Pak i Lund.

Samarbetet mellan Jetty och Sodexo syftar till att hitta gemensamma affärsmöjligheter, där Jetty kompletterar Sodexos erbjudande til kund. Resultatet blev en modern paketering av Jettys tjänster kommer kunna implementeras hos fler av företagets kunder.

“Tillsammans med Sodexo har vi anpassat Jetty, och skapat ett tjänstepaket som snabbt kan komma i användning, och som snabbt kommer att ge effekt i att effektivisera det arbete som Sodexo gör åt sina kunder.” säger Dan Sonesson, VD för Jetty AB. “Vi kommer nu att fokusera på att gemensamt erbjuda tjänsten till fler av Sodexos kunder, i Sverige men även internationellt”

Sodexo själva kommenterar saken såhär:

“Creating the next level of event management with Jetty and Sodexo team at Tetra Pak in Lund! We are saying bye-bye to complexity and hello to simplicity. It’s a bit like magic!”

Sodexo är med över 400 000 anställda ett av världens största företag. Sodexo Sverige utvecklar, leder och levererar tjänster till företag, institutioner och offentlig sektor i Sverige och i Norden.

Samarbetet är av strategisk vikt då det är första steget för Jetty AB mot en möjlighet till ett globalt partnerskap med ett multinationellt företag, ledare i sin branch.

Läs mer om Sodexo och Sparx här.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se