Preliminär försäljningsrapport Q1 2022: Thinc Jetty Collective gruppens samlade omsättning ökade med 34% under Q1 jämfört med samma period föregående år (Proforma).

Thinc Jetty Collective AB (publ) ökade omsättningen under Q1 2022 med +34% till 84,1MSEK jämfört med 62,6MSEK samma period föregående år (Proforma*). Omsättningsökningen är rent organisk.

*Den samlade omsättningen för dotter- och intressebolagen i gruppen utan eliminering för koncerninternt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se