Svenskägd byråkoncern först i sitt slag på börsen

I oktober gjorde för första gången en helt svenskägd, entreprenörsdriven kommunikationsbyråkoncern entré på börsen. Det är Thinc Jetty Collective som i sin senaste delårsrapport redovisar en ökad omsättning med 48 procent under 2021.

– Vi vet att vårt erbjudande till marknaden är attraktivt – till och med i svåra tider har vi lyckats växa som koncern och få med allt fler byråer och kunder, säger koncernchefen Anders Wallqvist.

Koncernen spänner över bredast tänkbara spektrum av kommunikationstjänster – från medierådgivning och försäljning av media till strategi, insikt och analys, PR, reklam, varumärkesutveckling, e-learning, event, film och webb. Ett starkt fokus ligger på integrationen mellan kommunikation och digital teknik, ihop med unik tillväxtmodell.

– Tekniken och kommunikationslandskapet blir allt mer komplext och många kunder har svårt att själva överblicka och klara av sina mångfacetterade behov, säger Anders Wallqvist.

– Vi tar sikte på kundens slutmål och inte bara delmål. Vi är både strategiska rådgivare och innovativa doers och fyller ut alla luckor däremellan – från styrelserummet till lastkajen i en agil lösning med en enda projektledare.

Att växa genom förvärv och samtidigt behålla entreprenörernas engagerade driv är en klassisk nöt att knäcka för tillväxtbolag. Många försök har också gjorts för att bygga upp verksamheter som erbjuder många olika kommunikationstjänster – med den baksidan att när byråer svalts av stora nätverk och koncerner har de tappat sin ursprungliga dynamik på vägen.

Men Thinc Jetty Collective har arbetat fram en ägarmodell som i stället skapar full utväxling på kreativiteten och de personliga drivkrafterna hos de olika byråägarna.

– När byråer införlivas i koncerner brukar entreprenörerna lämna efter ett par år och hela verksamheten tappar glöden. Vår modell gör att de stannar, både i specialistbolaget man grundat och som delägare i toppen, och på så sätt fortsätter brinna för våra uppdrag och gemensamma mål, säger koncernchefen Anders Wallqvist. Vi kallar den för 25+24+21%’s-modellen som tar fasta på hur och när koncernen köper in sig.

Under pandemin, som tvingat många branschkollegor inom kommunikation och event att backa stort, har Thinc Jetty Collective attraherat flera nya kunder samtidigt som befintliga kunder ökat sina köp. Exempel på nya kunder är Volvo Group AB, Italienska turistbyrån, Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se