Thinc-bolaget KKM vinner kommunikationsuppdrag gällande arbetsmarknad och nyanlända. KKM uppskattar värdet på uppdraget till ca 3,5 MSEK

Den nischade kommunikationsbyrån KKM, som är ett dotterbolag till comtechkoncernen Thinc Collective, har vunnit ett nytt uppdrag som handlar om dialog kring arbetsmarknad och nyanlända.
Det nya uppdraget består bland annat i att skapa en ny digital plattform för realtidsmöten mellan arbetsgivare och arbetstagare samt stor mängd rörligt material. Storleken på affären väntas bli 3,5 miljoner kronor.
“KKM har lång erfarenhet av att stötta våra kunder med olika uppdrag inom olika arbetsmarknadsområden. Vi ser att ett ökat fokus på att skapa bättre förutsättningar för nyanlända och personer som ligger långt från arbetsmarknaden att få jobb är en nyckelfråga för samhället. Vi ser fram emot att göra en viktig insats för en utsatt grupp i samhället och hjälpa en bransch som vill locka fler till sig”, säger Per Hazelius, VD KKM.