Thinc Collective AB: Nyemissionen registrerad hos Bolagsverket

Den nyemission i Thinc Collective AB (“Thinc” eller “Bolaget”) som nyligen genomförts i samband med förvärvet av aktier i Brand Arena Nordic Group Agency AB (BANG) har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 17 064 005 aktier och aktiekapitalet uppgår till 18 770 405,50 SEK.