Thinc Collective AB: Nyemissionen registrerad hos Bolagsverket

Den nyemission i Thinc Collective AB (“Thinc” eller “Bolaget”) som nyligen genomförts i samband med förvärvet av aktier i SAFIRAB AB har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 163 348 380 aktier och aktiekapitalet uppgår till 17 968 321,80 SEK.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se