Thinc Collective AB: Styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier

Vid årsstämman i Thinc Collective AB (publ) (”Thinc Collective” eller ”Bolaget”) den 26 maj 2023 beslutades om sammanläggning av aktier, varvid tio befintliga aktier ska läggas samman till en aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen bemyndigades av årsstämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 13 juni 2023.

Styrelsens beslut innebär att sista dag för handel i Thinc Collectives aktie före sammanläggningen kommer att vara den 9 juni 2023 och första dag för handel i aktien efter sammanläggningen kommer att vara den 12 juni 2023. Detta innebär att aktiekursen från och med den 12 juni 2023 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Thinc Collective att från och med den 12 juni 2023 ha en ny ISIN-kod: SE0020358281.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 163 348 380 till 16 334 838. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,11 kronor till 1,1 krona.