Context Media vinner upphandling, energibolag väljer att teckna avtal – uppdraget uppskattas till ca 8 MSEK årligen i försäljningsvärde.

Ett norrländskt energibolag väljer att teckna ramavtal med Thinc-bolaget Context Media; gällande mediebyråuppdrag. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Uppdraget löper över ett år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år. Avtalets värde uppskattas till 8 MSEK årligen. Energibolaget garanterar inga volymer.

”Det här har varit en drömkund för oss sedan vi startade byrån säger Peter Westman, VD i Context Media. Jag är så tacksam för alla duktiga medarbetare som bidragit med sitt engagemang i upphandlingen och vi längtar efter att få börja jobba med kunden, fortsätter Peter.”